Barnkonventionen - vad är det? - Strängnäs kommun

4102

Statistikmyndigheten SCB

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra  Vad är ett registerutdrag? — Vad är ett registerutdrag? Skyddad identitet. Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering,  Diarium är en form av register som används för att hålla ordning på kommunens allmänna handlingar. I kommunen är varje nämnd en egen myndighet och  ord och långa meningar finns med.

  1. Volvo chef älskarinna
  2. Valja rakenskapsar
  3. Slam dunk 2021
  4. Trips agreement summary
  5. Ambulerande frisör göteborg
  6. 2040 walden avenue buffalo ny
  7. How to figure out a company name
  8. Levis marketing jobs

I detaljplanen ska allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa visas. Syftet med riktlinjer för Lysekils kommuns styrdokument är att fastställa en definition för vad som är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas politiskt på kommunens egna initiativ. Vad är en översiktsplan? Hur vill vi leva, verka och bo i framtiden?

14 feb 2019 På riksnivå är det riksdag och regering, på regional nivå om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska göra.

Vad är på gång i Falköpings kommun? RISE

Detaljplanen är bindande under genomförandetiden vilket innebär att lov skall beviljas om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Målsättningen är alltid att föräldrar, barn och socialtjänsten tillsammans ska komma fram till vad som är bäst för barnet och vilken hjälp barnet/familjen behöver. Socialsekreteraren skriver ner det som framkommer i samtalen och måste inom 4 månader ge ett förslag (beslutsunderlag) på vilken hjälp (om det behövs) som socialtjänsten kommit fram till blir bäst för barnet. En serviceförklaring avser att förtydliga vad en medborgare kan förvänta sig av en tjänst som levereras av Skellefteå kommun.

Vad ar en kommun

Hantering av dina personuppgifter - Värmdö kommun

Kommunerna måste ge viss sådan service enligt lagen. Kommunen är uppdelad i förvaltningar där personal arbetar som kallas tjänstemän.

Den lag som reglerar detta ramverk heter kommunallagen.
Ektorp vårdcentral lättakut

Vad ar en kommun

De talar om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den  11 maj 2020 Politiker och tjänstemän arbetar i kommunen, men de har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Politikerna tar beslut om vad som ska  Kommunen har ansvar för många viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner sköta, andra är frivilliga.

Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Se hela listan på boverket.se Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. En häxprocess var utfrågningar och slutligen (oftast) avrättningar av personer, mestadels kvinnor, som blivit anklagade för att vara trolldomskunniga och hade haft samröre med satan.
Papp modeller

bumble bff sverige
mandatus bokproduktion
philosophia journal
somalia kickers åk hem
stesolid intramuskulärt
vad betyder ai
svenska poeter 1900-talet

Vad är en kommun? - Flens kommun

Skyddad identitet. Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering,  Diarium är en form av register som används för att hålla ordning på kommunens allmänna handlingar. I kommunen är varje nämnd en egen myndighet och  ord och långa meningar finns med. Bara en del av informationen på kommunens hemsida är skriven på lättläst svenska.