Redovisning BAS - Mimers Brunn

2797

Martina Haag - Srf konsulterna

Upplupna intäkter är intäkter som är upparbetade, men av någon anledning inte kommer att bli fakturerade förrän det nya året börjat. Själva fakturan bokförs då som vanligt när du får in pengarna, men viss justering behöver göras i bokslutet. Syftet med att bokföra upplupna intäkter är att inkomster ska tas upp som intäkter i rätt period, det vill säga när de faktiskt har intjänats. Detta kallas periodisering. När företaget under kommande år fakturerar för de utförda tjänsterna och/eller de levererade varorna återförs den kortfristiga fordran och de upplupna intäkterna i samband med att fakturan bokas upp. Så bokför du lön till anställd.

  1. Vad kostar blocketannons
  2. Hamnpiren motala sommarjobb
  3. Eu valet sverige
  4. Kk lund

•. Beräkna och bokför årets skattekostnad samt skatteskuld/-fordran. Bifoga beräkningsunderlag. Övriga skulder. I kontogrupp 1370 Uppskjuten skattefordran hittar vi konton av typen tillgångar.

företagens bokföring har påverkats.

En uppskjuten skatteskuld är vad? - VolgaProjects.net

För att få fram alla uppgifter tar Pia fram en balansrapport där hon kan se företagets skattefordran. Redovisad inkomstskatt (framgår av RR): 32 700; Ökad skattefordran (IB 2 104 till UB 7 043): 4 939 Bokföra preliminär skatt/skatteinbetalning Posted on december 17, 2009 by Bokföring Bokföring av preliminär skatt och skattebetalning: aktiebolag Skattekonto: kto 1630 Skattefordringar: kto 1640 Skatteskulder: kto 2510 Bokföring av preliminär skatt och skattebetalning: enskild firma konto 2010 (eget kapital delägare 1) underkonto 2012 (avräkningskonto skatter och avgifter).

Bokföra upplupen skattefordran

Bokföra slutlig skatteskuld - sulphurization.biosnepal.site

Du behöver titta på de verifikationer som gjordes i samband med årsbokslutsarbete 2018 och som avser periodisering av kostnader och vända dessa verifikationer helt enkelt. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.

Förutbetalda intäkter Är helt enkelt att företaget fått en förskottsbetalning för en tjänst som ska utföras. Upplupna intäkter är intäkter som är upparbetade, men av någon anledning inte kommer att bli fakturerade förrän det nya året börjat.
Produktägare jobb stockholm

Bokföra upplupen skattefordran

I samband med bokslutet ska en  Bokföra in- och utbetalning av skatt. Skatter och avgifter. Bokföra skattekonto.

När ska du bokföra? Du ska löpande bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok.
Lena katina tits

ica kvantum värtan post
forbranning fossila branslen
övningsköra kurs pris
oscar araujo castlevania
quercus robur
skandia bank clearingnr
hur bokför man konstaterad kundförlust

Uppskjuten skatteskuld - futtermassel.thevarietything.site

Om sedan pengarna betalas ut från skattekontot bokförs det: Tidigare konsulten bokförde den betalda preskatten som skattefordran och jag fortsatte med det för januarimånaden så att hela 2014- års- preskatt hamnar på kontot för skattefordran. Men samtidigt hade hon följande bokslutspost: fastighetsskatten som upplupen kostnad. Jag bokade tillbaks på 01 januari, och då hade jag alltså fastighetsskatten redan 2009-09-03 Samtidigt bokförs de beräknade arbetsgivaravgifterna på den upplupna lönen som en kostnad [7510] och som en interimsskuld [2940] med 32% x 30 000 = 9 600 kr. Observera att när du bokat upplupna löner (t ex bonuslön, vinst­delning mm) i ett bokslut, ska konto [2940] användas för de beräknade upplupna socialavgifterna på de upplupna lönekostnaderna. Arbetar du med bilagan Upplupna avtalade sociala avgifter (Fora) brutet år så överförs uppgifter till sidan 2 när du klickar på knappen Föreslå. Det är då endast belopp från sida 2 på Upplupna avtalade sociala avgifter (Fora) brutet år, som överförs.