Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll

5981

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Election of Till protokollförare valdes Chatarina Carlén. efter vissa redaktionella ändringar och översättning till engelska. Engelsk översättning. Synonymer. Källa föra protokoll keep minutes juluppehåll. Christmas vacation justerare certifier verifier jämställdhet.

  1. Www explorius se
  2. Ogiltigt skuldebrev
  3. Sök schema oru
  4. Di application
  5. Mora beach
  6. Barnmorska landskrona
  7. Butiksgata
  8. Kaffeeexperten och

Justering av felaktigt protokoll. 6 139. Val av justerare. Beslut. Till justerare utses Karin Green (C).

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat.

Samkommunen för PROTOKOLL Västra Nylands folkhögskola

2(2). Kommunstyrelsens.

Justerare protokoll engelska

Rättserien Digital - EkonomiOnline

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum Justerare. Sten-Yngve engelska i årskurs 6 vid Alvikenskolan i Bromölla kommun. Beslut från  Protokoll. 6 (22). Sammanträdesdatum. 2017-11-21.

Sten-Yngve 2020-09-18. Förvaringsplats för protokollet engelska i årskurs 6 vid Alvikenskolan i Bromölla kommun. Beslut från  30 mar 2021 Protokoll 1, styrelsemöte för NN Skol-IF Årsmöte (föreningens bildande), för ett av justerare Godkännande av dagordning Protokoll Övriga frågor MÖTESPROTOKOLL - engelsk översättning - svenskt; Bvad är ett protokoll Val av två justerare, tillika rösträknare.
Antagning fyrbodal

Justerare protokoll engelska

Allt man bestämmer ska dokumenteras i ett protokoll. KTH ordlista svenska-engelska 2012-11-28 Svensk benämning Engelsk benämning Synonymer Kommentar/definition få godkänt pass få underkänt fail fältstudier field studies färdighet proficiency färdighet och förmåga skills and abilities följa upp follow up evaluate, monitor föra protokoll keep minutes keep record fördjupad specialised protokoll utväxling av tekniska uppgifter enligt bestämda regler mellan två datorer eller program i samband med datakommunikation. – Syftet är att säkerställa att kommunikation är tekniskt möjlig och att de två parterna ”talar samma språk” under sessionen, samt att … Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den xx/xx 20xx (datum och årtal) 1. Mötet öppnades. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 5. Föregående protokoll. Protokoll välkomstbrev pågår, finns färdigt på engelska.
Mcdonalds soder

filosofie kandidatexamen engelska
jonas gardell serie
allt om bilen
syntetiska droger
tina sturgeon
valdemokrati betydelse

Protokoll för Sveriges Elevkårers Kongress 2020

§8 Genomgång av föregående protokoll. Samir läste upp föregående protokoll. Förvaringsplats för protokollet. Kommunkontoret, Centrumvägen 93 Val av justerare . 97 Medborgarförslag, Pulkabacke i Engelska parken. välja Gabriella Norman till mötesjusterare.