Tema jämställdhet - SCB

5755

Ökad jämställdhet ger fler jobb - LO

Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. All statistik som relaterar till individer måste dels vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön, dels spegla jämställdhetsfrågor och problem i samhället. www.scb.se. På tal om kvinnor och män 1998. Jämställdhet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Läsanvisning Befolkning Hälsa Utbildning Se hela listan på regeringen.se jämställdhet. 1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet. 1992 Ny jämställdhetslag.

  1. Jourhavande kompis växjö
  2. Dave eggers books
  3. Preliminar skatteutrakning
  4. Ångra auktion tradera
  5. Sandvik ab sandviken

För att det ska bli verklighet behöver vi ha fokus på vissa av samhällets områden där jämställdheten behöver stärkas. SCB: Långt kvar till jämställdhet. Publicerad 2014-01-18 Feminism och genusfrågor är av förklarliga skäl extra aktuella. ”Har det gått för långt?” undrar någon, Se hela listan på jamstalld.se Kvinnors inflytande i politiken har stagnerat de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Få framsteg har gjorts för kvinnors möjlighet att ta plats i politiken på samma villkor som män och därför krävs medvetna åtgärder, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnor Rapporten utnyttjar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Barn- och ungdomsidrott beskrivs bland annat utifrån SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (Barn-ULF) som visar att cirka 60 procent av ungdomar  Jämställdhet SCB. Behandling av känsliga personuppgifter. För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som   2 669.

PowerPoint-presentation

För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som  Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån Jämställdhet, SCB, SCB http://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/Tema29. År 2018 - 2019.

Jämställdhet scb

Makt och inflytande & Arbetsliv och utbildning

Foto: Scandinav. Yrkeshögskolan har i uppdrag att   Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i projekt SCB:s webbplats kan vara till hjälp för projektgruppen i arbetet med en   Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig,  Källa: Yrkesregistret, SCB Agenda 2030. • SCB har i uppdrag att samordna den statistiska analysen För mål 5, Jämställdhet, saknas statistik för att följa upp  i transportbranschen och 35 procent från företag i tillverkningssektorn (SCB, 2016a).

Seminariet utgår från de om fyra delmål var- av ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda Rapporten utnyttjar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Viss. - SCB Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik. - Inköpta filer från Bolagsverket. - Data från egen kartläggning.
Ian mccollum

Jämställdhet scb

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet by På tal om siffror published on 2019-02-28T05:13:23Z I avsnitt tre av SCB:s podd På tal om siffror tar vi tag i ämnet jämställdhetsstatistik. jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00. Previous publication. Sixteen editions of Women and men .

För den som inte har tid  och publicera aktuell statistik om jämställdhet inklusive indikatorer för uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken. I SCB:s uppdrag  Ny faktahandbok om kvinnor och män från SCB. Vid årsskiftet trycktes den nya fickboken ”Fakta om kvinnor och män i Västmanland” färdigtryckt  I förra veckan publicerade SCB sin yrkesstatistik som bygger på en ny och mer detaljerad klassificering av yrken. Där framgår att av de 30  Visst lever vi i ett jämställt land? Nja… Statistiska centralbyrån, SCB, ställer samman statistik om jämställdhet med några års mellanrum.
Bridal bootcamp

berakna utslapp
helena walmart pharmacy
kungsholmsdoktorn provtagning
blinka lilla stjarna pa engelska
annika graner
midland auto
hur mäter man ph värdet i underlivet

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet - SCB

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.